Cuộc gặp gỡ anh Nguyễn Văn Thân – Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch TW Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tôi có dịp gặp gỡ anh Nguyên Văn Thân nhân chuyến ra Thủ Đô dự sự kiện ra mắt nhân […]